Pensioen Intelligence Partners 

ondersteunt met name pensioenfondsen door heldere insights bij strategische keuzes. Wij bundelen de kennis van ervaren specialisten uit de pensioensector op het gebied van onderzoek, strategie en communicatie. Het fundament van onze aanpak bestaat uit gedegen kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de opvattingen van deelnemers, sociale partners en fondsbesturen. Onze factbased adviezen borgen de kwaliteit van besluitvorming en verstevigen het draagvlak bij stakeholders.

 

Dynamiek binnen pensioenfondsen

Er verandert veel in de pensioenwereld en dat zal voorlopig zo blijven. Deels zijn die veranderingen afgedwongen door politiek en toezichthouder, deels zijn ze het gevolg van maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen. Onrust op de financiële markten heeft forse consequenties voor de vermogenspositie van pensioenfondsen. Het is een dynamiek die tot een paar jaar geleden ondenkbaar was en die grote gevolgen heeft voor de pensioenfondsen zelf én voor de deelnemers. Was voor de gemiddelde werkende zijn jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) het enige moment dat hij of zij met pensioen werd geconfronteerd, nu haalt dat onderwerp bijna dagelijks de media, en niet altijd even geruststellend.

 

Onze visie: beslissingen op basis van inzichten zorgen voor sterkste draagvlak

Beslissingen nemen en keuzes maken in zo’n dynamische omgeving vraagt om een betrouwbaar kompas. Dat geldt voor pensioenfondsbesturen en voor de sociale partners. Het is belangrijk om te weten wat er leeft bij deelnemers, gepensioneerden, werkgevers, bestuurders en andere stakeholders. Ook weten welke zorgen, emoties en denkbeelden daarmee gepaard gaan, is essentieel om de juiste beslissingen te kunnen nemen en die duidelijk uit te kunnen leggen. Goed en trefzeker onderzoek is onmisbaar voor een optimaal draagvlak onder alle stakeholders.

 

Onderzoek naar pensioen vereist expertise

Zowel de uitvoering van onderzoek als de juiste interpretatie van de resultaten vraagt om ervaring en expertise binnen het pensioendomein. Pas dan ben je als opdrachtgever zeker van betrouwbare resultaten, draagvlak voor het onderzoek en de juiste input voor besluitvorming, beleid en communicatie. Wij benaderen pensioen als een specialisme en dat levert beter, effectiever en meer efficiënt onderzoek op.

 

Bundeling van krachten: Pensioen Intelligence Partners

Vanuit die overtuiging en allen met een grote ervaring op het terrein van pensioen hebben Motivaction, Pension Architects en Zegwaart Consultancy de handen ineengeslagen en Pensioen Intelligence Partners gevormd. Omdat we pensioen een uitdagend domein vinden waar met goed onderzoek nog veel te winnen valt. Pensioen Intelligence Partners wil pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en sociale partners helpen om hun stakeholders beter te begrijpen en met die kennis betere en evenwichtige beslissingen te nemen.

 

Efficiënte onderzoeksopzet: beste prijs-kwaliteitverhouding plus verantwoorde duiding

Doordat we als Pensioen Intelligence Partners veel kennis en ervaring hebben binnen het pensioendomein als het gaat om onderzoek én de beleidsmatige kant ervan kunnen we een aanpak realiseren met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Of het nu gaat om een grootschalig online survey, focusgroepen of individuele interviews. Onze trackrecord bewijst dat. Wij kunnen ook de vertaalslag maken naar beleidsconsequentie.

 

Actuele pensioenthema’s

Pensioen Intelligence Partners is in de dagelijkse praktijk al actief op een aantal actuele terreinen. Het pensioendomein is dynamisch en daarom bedenken we zelf proactief adequate onderzoeksoplossingen. Ook initiëren we binnen onze eigen community M-Pensioen onderzoek om met de resultaten daarvan de professionele en publieke discussie te voeden. Enkele relevante thema’s zijn:

  • Risicobereidheid van pensioendeelnemers
  • Individualisering (al dan niet met collectieve risicodeling) en keuzevrijheid
  • Consolidatie van pensioenfondsen (APF)
  • Beleggingsbeleid pensioenfondsen
  • Beleggingsbeleid bij lage dekkingsgraad
  • Pensioencommunicatie