Uncategorised

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s en/of flash-applicaties van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies worden gebruikt om deze website technisch optimaal te laten functioneren en dragen bij aan een prettige gebruikerservaring.

 

Permanente cookies

Deze website maakt gebruikt van permanente cookies om u te herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van haar webanalyse-oplossing “Google Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in het verkeer van en naar onze website en in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kan Motivaction zo nodig aanpassingen in de website en/of in zijn dienstverlening doorvoeren.


De dienstverlening van Google in het kader van Google Analytics is ingesteld overeenkomstig de handleiding voor het privacy vriendelijk instellen daarvan, zoals uitgevaardigd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent dat Motivaction in het kader van het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten. Hierin is opgenomen dat het Google niet is toegestaan deze informatie met derden te delen, tenzij Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Motivaction maakt zelf ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.


De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatst octet van uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social Media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“share”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die respectievelijk van Facebook, Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn door om te zien (welke regelmatig kunnen wijzigen) t wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u hier vinden en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Meer informatie over cookies, zie o.a.: 

 

Er bestaan veel misverstanden over pensioen. Zo gelooft twee derde van de deelnemers dat zij nu premie betalen voor de huidige gepensioneerden, weet nagenoeg niemand dat gepensioneerden drie- tot viermaal de betaalde pensioenpremie als uitkering terugkrijgen en vrezen veel jongeren dat er, als zij aan de beurt zijn, helemaal geen pensioen meer is. Een beperkte risicobereidheid is niet zelden terug te voeren op een overschatting van beleggingsrisico’s; deelnemers denken dat schokken op financiële markten hun hele pensioen weg kunnen vagen.

Waarom investeren in pensioencommunicatie?

Inzicht in dit soort zorgen, percepties en misverstanden is een noodzakelijke voorwaarde voor effectieve communicatie, die pensioenbewustzijn en -betrokkenheid kunnen vergroten. Zonder het begrijpen van deelnemers en gepensioneerden is goede pensioencommunicatie onmogelijk. Pensioenonderzoek van Pensioen Intelligence Partners geeft dat inzicht.
 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken

Steeds meer pensioenfondsen zetten in op duurzaam beleggen, als een strategische keuze. Maar weten deelnemers wat dat is, hoe belangrijk vinden ze dat en welke prioriteiten zien ze (Environment, Social, Governance)? Begrijpt men deze keuze van het eigen fonds en wat zien deelnemers als de mogelijke consequenties voor hun pensioen. In hoeverre zijn deelnemers bereid een hoger risico danwel een lager rendement te accepteren als gevolg van deze keuzes? Andere beleggingsissues gaan over private equity (kosten, imago, risico’s) en over het al dan niet zwaarder beleggen in de ‘BV Nederland’. Belangrijke vragen waar onderzoek van Pensioen Intelligence Partners antwoord op geeft. De resultaten bieden draagvlak voor de gemaakte beleidskeuzes en wijzen de weg wijzen naar een effectieve communicatie.

 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken

Op dit moment kampen veel pensioenfondsen met een forse onderdekking. Voor besturen is het belangrijk om te begrijpen wat deelnemers als mogelijke consequenties zien en hoe zij aankijken tegen de verschillende richtingen die het bestuur kan kiezen. Net als bij het risicobereidheidsonderzoek, geldt ook hier dat het bestuur niet gebonden is aan de resultaten, maar bij een keuze die afwijkt van de deelnemersvoorkeur goed moet én kan uitleggen waarom het bestuur daarvoor heeft geopteerd.

 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken

Veel kleinere fondsen denken na over hun toekomstbestendigheid. Soms daartoe aangezet door de toezichthouder, soms omdat het lastig blijkt om bestuurders te vinden en in andere gevallen omdat het fonds door een beperkte omvang te duur of te kwetsbaar is. Naar verwachting zullen veel fondsen de komende jaren kiezen voor een Algemeen Pensioenfonds (APF). Voorafgaand aan zo’n overgang zal het bestuur van het op te heffen fonds moeten vaststellen of deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en andere stakeholders een dergelijke stap steunen en er voldoende draagvlak voor is. En ruim voor de consolidatie binnen een APF zullen bestuur en belanghebbendenorgaan willen meten of het risicoprofiel van de collectiviteitskring aansluit bij de wensen van deelnemers en gepensioneerden. Inzicht in het risicoprofiel is een essentieel selectiecriterium in een eventueel pitchtraject onder de verschillende APF-en en uitvoeringsalternatieven.

 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken