Risicobereidheidsonderzoek

Onderzoek naar de risicobereidheid van pensioendeelnemers?

Het risicobereidheidsonderzoek heeft een grote vlucht genomen toen pensioenfondsen leken te kunnen kiezen tussen een nominaal en reëel contract, een keuze die actueel werd in de context van het streven naar een houdbaar pensioenstelsel. Omdat risico’s steeds meer verschuiven naar de deelnemers, inzicht in de risicohouding van de deelnemers in de pensioenwet als een verplichting is opgenomen en ook de haalbaarheidstoets een onderbouwing van de risicohouding vereist, is dit onderzoek actueel gebleven.

Voor wie is een risicobereidheidsonderzoek relevant?

Het risicobereidheidsonderzoek is ontwikkeld door Zegwaart Consultancy samen met PFZW en PNO Media en is al voor bijna 50 pensioenfondsen uitgevoerd. Ook voor fondsen die willen consolideren en de risicobereidheid als een ‘matching’-criterium willen gebruiken bij het kiezen van een nieuwe uitvoerder. In aansluiting op het risicobereidheidsonderzoek kan Pensioen Intelligence Partners een risicostatuut opstellen, waarbij risicobereidheid in het bredere perspectief van vereiste buffers, dekkingsgraad en beleggingsprofiel van het fonds wordt geplaatst.
 

 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken