Partners

Motivaction

Motivaction combineert als fullservice onderzoeksbureau onderzoeksspecialismen met kennis van organisaties en de omgeving waarin deze actief zijn. De onderzoeksresultaten worden toepasbaar gemaakt en geplaatst in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Deze aanpak biedt draagvlak voor vervolgstappen.

Pensioen is een expertise waarmee Motivaction zich al decennia onderscheidt. De pensioenexperts hebben 360 graden feeling met wat er speelt bij alle relevante stakeholders. Op eigen initiatief en in opdracht van pensioenpartijen wordt er continu onderzoek uitgevoerd onder pensioendeelnemers, adviseurs, pers- en PA-relaties en peers (fondsen, uitvoeringsorganisaties, pensioenverzekeraars).

Motivaction heeft alle onderzoeksinstrumenten in huis om met de meest adequate oplossing voor uw vraagstuk te komen. Van individuele face-to-face-interviews tot online en offline groepsdiscussies en vragenlijsten al dan niet in combinatie met conjunctanalyses. Via een eigen internetpanel van 90.000 Nederlanders kunnen wij op betrouwbare wijze landelijk representatief onderzoek uitvoeren. Voor Motivaction is Irene Zondervan uw contactpersoon voor Pensioen Intelligence Partners. Irene is een zeer ervaren onderzoeker en adviseert pensioenfondsen over effectieve communicatie met de deelnemers vanuit kennis over drijfveren en leeftijdsegmentatie.
 

 

Corporate Pension Architects B.V.

Corporate Pension Architects ondersteunt bij strategische pensioen(uitvoerings-) vraagstukken. Het leeuwendeel van de opdrachtgevers zijn pensioenfondsen en beursgenoteerde ondernemingen. Opdrachten zijn gerelateerd aan het optimaliseren van de pensioendriehoek van waarde, kosten en risico’s. Specifieke expertisegebieden zijn toekomstbestendigheid van pensioenfondsen, beleggingsbeleid & integraal risicomanagement en Governance.

Vanuit Corporate Pension Architects is Marien de Lint de contactpersoon voor Pensioen Intelligence Partners. Marien is een ervaren pensioenfondsbestuurder. Tot enkele jaren geleden was hij bestuurslid van Pensioenfonds Predikanten dat inmiddels is opgegaan in Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Momenteel is hij lid van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds ANWB.
 

 

Zegwaart Consultancy

Zegwaart Consultancy is vanaf 2008 vooral actief binnen het pensioendomein. De afgelopen jaren heeft Zegwaart voor bijna 50 pensioenfondsen risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd. Veelal in de vorm van focusgroepen in combinatie met een online onderzoek, inclusief conjunctmeting, onder deelnemers en gepensioneerden. Daarnaast is onderzoek gedaan naar onder andere de levensvatbaarheid van het APF c.q. de consolidatietendens in de sector, het nettopensioen, groeistrategieën voor enkele bpf’en, het oordeel van deelnemers over individuele potjes in combinatie met collectieve risicodeling, ontwikkelingen als keuzevrijheid en individualisering, en communicatie van pensioen.
Zegwaart Consultancy combineert een brede kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekervaring met een grote kennis van het pensioendomein.

Peter Zegwaart was tot 2008 directeur en partner van Millward Brown, een groot internationaal marktonderzoekbureau.