Strategie bedrijfstakpensioenfonds

Probleemstelling

Een middelgroot bedrijfstakpensioenfonds zoekt naar schaalgrootte. Essentieel is om te begrijpen waarom werkgevers voor een bepaalde regeling kiezen, welke issues, zorgen of problemen ze daarbij ondervinden en welke drempels ze voor een eventuele overstap ervaren. Bij dit soort processen is steeds een pensioenadviseur betrokken. Welke alternatieven adviseren ze om welke redenen en hoe zien ze het betreffende fonds?

 

Aanpak

Groepsdiscussies en interviews, uitgevoerd door Peter Zegwaart, met werkgevers en pensioenadviseurs, zowel de grote als de kantoren die zich meer op het MKB richten. De groepsdiscussies maakten het mogelijk dat het bestuur van het fonds live kon ervaren wat de doelgroep over het eigen fonds vertelt.

 

Resultaat

Het onderzoek heeft op indringende manier duidelijk gemaakt welke strategische opties wel en welke niet realistisch en effectief zouden zijn en bijvoorbeeld ook welke producten onmisbaar zijn om succesvol te kunnen opereren. Het onderzoek heeft gewerkt als een dringende wake-up call, de sense of urgency aangewakkerd en daarmee het strategische proces versneld.