Risicobereidheid in consolidatiefase

Probleemstelling

Een klein gesloten fonds denkt na over consolidatie. Alternatieven zijn aansluiten bij een bpf of een APF. Een concreet bpf zou goed passen, maar met de dekkingsgraad en het beleggingsbeleid van dat fonds behoren zowel indexatie als verlagen tot de toekomstige scenario’s. Het bestuur besluit een risicobereidheidsonderzoek uit te laten voeren door Zegwaart Consultancy om met de resultaten daarvan beter te kunnen beoordelen of er sprake is van een passende match.

 

Aanpak

Omdat het een klein fonds betreft is gezocht naar een budgettair aantrekkelijke oplossing. In het basis risicobereidheidsonderzoek is een belangrijke plaats weggelegd voor de conjunct meten-module. Nagegaan is welke andere vragen uit het onderzoek samenhangen met de conjunct-uitkomsten. Met het weglaten van het conjunct meten deel en extra aandacht voor de indicatoren, die sterk correleren met de conjunct meten data in de analyse-fase, ontstond een budget-vriendelijke en toch verantwoorde aanpak om de risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden te meten.

 

Resultaat

Het onderzoek leverde een duidelijk risicoprofiel op. Daarmee kon het bestuur beter en gelegitimeerd door haar achterban beoordelen welk consolidatie-alternatief paste bij dit kleine, gesloten fonds.