Consolidatie van pensioenfondsen (APF)

Veel kleinere fondsen denken na over hun toekomstbestendigheid. Soms daartoe aangezet door de toezichthouder, soms omdat het lastig blijkt om bestuurders te vinden en in andere gevallen omdat het fonds door een beperkte omvang te duur of te kwetsbaar is. Naar verwachting zullen veel fondsen de komende jaren kiezen voor een Algemeen Pensioenfonds (APF). Voorafgaand aan zo’n overgang zal het bestuur van het op te heffen fonds moeten vaststellen of deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en andere stakeholders een dergelijke stap steunen en er voldoende draagvlak voor is. En ruim voor de consolidatie binnen een APF zullen bestuur en belanghebbendenorgaan willen meten of het risicoprofiel van de collectiviteitskring aansluit bij de wensen van deelnemers en gepensioneerden. Inzicht in het risicoprofiel is een essentieel selectiecriterium in een eventueel pitchtraject onder de verschillende APF-en en uitvoeringsalternatieven.

 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken