Benchmark van risicobereidheid van deelnemers van pensioenfondsen

Pensioen Intelligence Partners heeft de risicobereidheid van deelnemers (actieven en gepensioneerden) van ruim 40 Nederlandse pensioenfondsen met elkaar vergeleken middels een benchmarkscore. De verschillen tussen die scores zijn groot. De risicobereidheid van deelnemers in bedrijfstakpensioenfondsen ligt aanzienlijk lager dan bij deelnemers in ondernemingspensioenfondsen. Vooral voor pensioenfondsen die kampen met een reservetekort of onderdekking is het belangrijk te weten in welke mate hun deelnemers risico's willen nemen.

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Lees ook het artikel 'Meer inzicht in risicohouding kan leiden tot wijziging beleggingsbeleid' van Het Financieele Dagblad.