Beleggingsbeleid bij lage dekkingsgraad

Op dit moment kampen veel pensioenfondsen met een forse onderdekking. Voor besturen is het belangrijk om te begrijpen wat deelnemers als mogelijke consequenties zien en hoe zij aankijken tegen de verschillende richtingen die het bestuur kan kiezen. Net als bij het risicobereidheidsonderzoek, geldt ook hier dat het bestuur niet gebonden is aan de resultaten, maar bij een keuze die afwijkt van de deelnemersvoorkeur goed moet én kan uitleggen waarom het bestuur daarvoor heeft geopteerd.

 

Terug naar het totaaloverzicht van vraagstukken